شعری برای لوون هفتوان/ دلم با درد یاران و بهارم پاره تن - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

 • شعری برای لوون هفتوان/ دلم با درد یاران و بهارم پاره تن - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

  به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ بحرالعلومی کارگردان عرصه مستند شعری در وصف لوون هفتوان که روز گذشته ۱۹ اسفند بر اثر سکته قلبی درگذشت، سروده و در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است.

  این شعر به شرح زیر است:

  «برای لوون که دیر ستاره شد

  گل کوهی سرشتم من
  که طوفان اش نمی چیند
  همان تن زبر دل نرمم
  که گلدانش نمی بیند
  از این طالع پریشانم
  که پایانش نمی گیرد
  گل فرسوده طاقت
  تک گل سردم
  نکرد این خاک شورعادت به دردم
  مرا یاری به این صحرا نبوده
  زمین با من سر کینه گشوده
  سرم بر دوش سنگ و بیشه گوش ناله من
  دلم با درد یاران و بهارم
  پاره تن
  سخن از فصل خاموشی است
  بهاری پا نمی گیرد
  خدا هم در فراموشی است
  که جان از من نمی گیرد
  مرا دیری است، چیدن آرزو شد
  به درد یار مردن آرزو شد

  پانویس: نخستین بار سال ١٣٨٠ این شعر را برای لوون درتورنتو خواندم و این شعر را پسندید و دوست می داشت از آن پس لوون برایم تصویر گل کوهی سرشتی بود که پیشتر سروده بودم و عاقبت دست طوفان او را هم چید.

  و افسوس».