پاورپوینت انگور

انگور ترکیبات انگور الیگومریک پروآنتوسیانیدین انگور فرنگی

انگور و آفرینش

تاریخچه

زادگاه‌ انگور ایران‌ است؛ اما امروز در اكثر نقاط‌ دنیا كاشته‌ شده‌ و به‌ انواع‌ گوناگون‌ درآمده‌ است. قسمت‌های‌ مورد استفاده‌ آن‌ میوه، برگ‌ و شیره گیاهی‌ است.

انگور بیش‌ از سایر میوه‌ها ویتامین‌ و بیش‌ از تمام‌ خوراكی‌ها ارزش‌ غذایی‌ دارد. قند آن‌ به‌ طور مستقیم‌ و آسان‌ وارد خون‌ می‌شود و در عضلات‌ و كبد ذخیره‌ می‌گردد.

این‌ میوه‌ هنگامی‌ كه‌ خشك‌ می‌شود نه‌تنها هیچ‌ یك‌ از خواص‌ خود را از دست‌ نمی‌دهد، بلكه‌ ارزش‌ غذایی‌ آن‌ افزایش‌ می‌یابد؛ به‌ طوری‌ كه‌ یك‌ دانه‌ كشمش‌ خیلی‌ بیش‌تر از یك‌ حبه‌ انگور قوت‌ دارد. علت‌ آن‌ است‌ كه‌ دیاستازهای‌ موجود در روی‌ پوست‌ آن‌ به‌ تدریج‌ سلولز پوست‌ را تبدیل‌ به‌ قند می‌كنند. آب‌ انگور چنانچه‌ از دانه‌های‌ تازه، سالم‌ و تخمیرنشده‌ گرفته‌ شود از نظر تركیبات‌ غذایی‌ شباهت‌ زیادی‌ به‌ شیر مادر دارد و می‌توان‌ آن‌ را غذای‌ كودكان‌ شیرخوار قرار داد.

انگورترکیبات انکورالیگومریکپروآنتوسیانیدینانگور فرنگی