دیدار معاون هنری و مدیرکل هنرهای نمایشی با جمشید مشایخی - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

 • دیدار معاون هنری و مدیرکل هنرهای نمایشی با جمشید مشایخی - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

  به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید مجتبی حسینی و مهدی شفیعی سه شنبه ۲۴ بهمن ماه با حضور در منزل جمشید مشایخی با این بازیگر پیشکسوت تئاتر و سینما دیدار و گفتگو کردند.

  معاون امور هنری با اظهار خوشحالی از بهبودی جمشید مشایخی گفت: هنرمندانی مانند جمشید مشایخی که سال ها برای مردم فعالیت کرده اند، سرمایه های ماندگاری هستند و عشق و علاقه مردم را همراه خود دارند.

  مدیرکل هنرهای نمایشی نیز در این دیدار بیان کرد: استاد مشایخی همواره مشوق جوانان بوده و با حضور در اجراهای تئاتر هنرمندان جوان، آنان را تشویق کرده است و امیدواریم همچنان شاهد حضور این هنرمند گرانقدر در سالن های تئاتر باشیم.

  مشایخی نیز در این دیدار اظهار کرد: امیدوارم همه افرادی که برای مردم و فرهنگ و هنر خدمت می کنند موفق باشند و فرصت های بیشتری برای فعالیت جوانان فراهم شود.

  جمشید مشایخی که مدتی در بیمارستان بستری بود پس از بهبودی وضعیت جسمانی و عمومی دوشنبه ۲۳ بهمن از بیمارستان ترخیص شد.


تولید علم ایرانی چهار دهه پس از انقلاب کجا ایستاد - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

 • تولید علم ایرانی چهار دهه پس از انقلاب کجا ایستاد - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

  به گزارش خبرنگار مهر، ایران در ۸ دهه قبل از انقلاب اسلامی ۰.۰۳ درصد (سه صدم درصد) از علم دنیا را تولید می کرد، اما در ۴ دهه بعد از انقلاب اسلامی، سهم جمهوری اسلامی ایران از علم دنیا به ۰.۶۷ درصد (۶۷ دهم درصد) رسیده است، یعنی در این ۴ دهه سهم ایران از علم دنیا ۲۲ برابر ۸ دهه قبل از انقلاب اسلامی بوده است.

  نتایجی که با بررسی پایگاه استنادی ISI بدست آمده است نشان می دهد در سال ۲۰۱۷ رتبه ۱۶ دنیا را در اختیار داریم در حالیکه در سال ۱۹۷۰ یا ۱۳۴۹ رتبه تولید علم کشور ۶۵ بود.

  از سال ۱۲۷۹ تا ۱۳۴۴ شمسی هجری تعداد ۴.۰۵۶.۶۹۷ مدرک در دنیا تولید شده بود که تعداد ۸ مدرک آن متعلق به ایران بود.

  در ۸ دهه قبل از انقلاب در سال های ۱۹۰۰ تا ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) تعداد ۱۱.۰۱۶.۵۴۴ در دنیا تولید شده بود که از این تعداد ۳.۱۹۹ مدرک آن مربوط به کشور ایران بود. بنابراین ۰.۰۳ درصد از کل تولید علم دنیا متعلق به ایران بود.

  در ۴ دهه بعد از انقلاب اسلامی در سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۸ در دنیا میزان تولید علم دنیا به ۵۷.۱۰۲.۳۵۴ مورد رسیده است که از این میان تعداد ۳۷۹.۸۵۸ مورد آن مربوط به ایران است، بنابراین سهم ایران از کل علم دنیا در این دوران به ۰.۶۷ درصد رسیده است.

  جدول ۱۲ دهه کمیت تولید علم

  سال تولید علم میزان تولید علم دنیا میزن تولید علم ایران سهم ایران از تولید علم دنیا
  ۱۹۰۰     ۱۵۹۹۲     ۰     صفر درصد
  ۱۹۰۱     ۱۷۵۰۶     ۰ صفر درصد
  ۱۹۰۲     ۱۸۰۷۵     ۰ صفر درصد
  ۱۹۰۳     ۱۶۵۵۵     ۰ صفر درصد
  ۱۹۰۴     ۱۹۳۱۸     ۰ صفر درصد
  ۱۹۰۵     ۱۸۴۸۶     ۰ صفر درصد
  ۱۹۰۶     ۱۷۶۸۷     ۰ صفر درصد
  ۱۹۰۷     ۱۹۴۹۶     ۰ صفر درصد
  ۱۹۰۸     ۲۰۸۴۷     ۰ صفر درصد
  ۱۹۰۹     ۲۱۷۰۱     ۰ صفر درصد
  ۱۹۱۰     ۲۰۷۸۰     ۰ صفر درصد
  ۱۹۱۱     ۲۰۵۰۴     ۰ صفر درصد
  ۱۹۱۲     ۲۲۶۸۸     ۰ صفر درصد
  ۱۹۱۳     ۲۲۸۶۴     ۰ صفر درصد
  ۱۹۱۴     ۲۱۱۹۰ ۰ صفر درصد
  ۱۹۱۵     ۱۸۸۷۸     ۰ صفر درصد
  ۱۹۱۶     ۱۹۵۷۲     ۰ صفر درصد
  ۱۹۱۷     ۱۸۲۶۳     ۰ صفر درصد
  ۱۹۱۸     ۱۶۴۹۹     ۰ صفر درصد
  ۱۹۱۹     ۱۸۵۴۲     ۰ صفر درصد
  ۱۹۲۰     ۲۲۹۵۰     ۰ صفر درصد
  ۱۹۲۱     ۲۵۳۸۱     ۰ صفر درصد
  ۱۹۲۲     ۲۵۸۲۰     ۰ صفر درصد
  ۱۹۲۳     ۲۹۵۹۷     ۰ صفر درصد
  ۱۹۲۴     ۳۱۷۵۳     ۰ صفر درصد
  ۱۹۲۵     ۳۲۷۲۸     ۰ صفر درصد
  ۱۹۲۶     ۳۲۶۲۳     ۰ صفر درصد
  ۱۹۲۷     ۳۵۶۶۹     ۰ صفر درصد
  ۱۹۲۸     ۳۹۰۰۰     ۰ صفر درصد
  ۱۹۲۹     ۳۹۱۹۱     ۰ صفر درصد
  ۱۹۳۰     ۴۲۹۹۸     ۰ صفر درصد
  ۱۹۳۱     ۴۲۰۷۰     ۱ ۰.۰۰۲ درصد
  ۱۹۳۲     ۴۳۴۴۱     ۰ صفر درصد
  ۱۹۳۳     ۴۳۷۰۳     ۰ ۰.۰۰۲ درصد
  ۱۹۳۴     ۴۴۴۰۰     ۰ صفر درصد
  ۱۹۳۵     ۴۴۶۰۳     ۱ ۰.۰۰۲ درصد
  ۱۹۳۶     ۴۶۹۱۵     ۱ ۰.۰۰۲ درصد
  ۱۹۳۷     ۴۶۰۸۷     ۰ صفر درصد
  ۱۹۳۸     ۴۶۸۷۰     ۰ صفر درصد
  ۱۹۳۹     ۴۵۴۷۵     ۱ ۰.۰۰۲ درصد
  ۱۹۴۰     ۴۱۰۷۶     ۱ ۰.۰۰۲ درصد
  ۱۹۴۱     ۴۱۰۰۸     ۱ ۰.۰۰۲ درصد
  ۱۹۴۲     ۳۷۷۷۴     ۰ صفر درصد
  ۱۹۴۳     ۳۴۸۳۴     ۰ صفر درصد
  ۱۹۴۴     ۳۲۱۱۳     ۰ صفر درصد
  ۱۹۴۵     ۵۱۵۲۶     ۰ صفر درصد
  ۱۹۴۶     ۶۱۶۶۴     ۰ صفر درصد
  ۱۹۴۷     ۷۲۷۵۱     ۰ صفر درصد
  ۱۹۴۸     ۸۱۸۰۹     ۰ صفر درصد
  ۱۹۴۹     ۹۰۷۴۸     ۰ صفر درصد
  ۱۹۵۰     ۹۷۵۲۹     ۰ صفر درصد
  ۱۹۵۱     ۱۰۲۴۷۶     ۰ صفر درصد
  ۱۹۵۲     ۱۰۶۶۷۴     ۱ ۰.۰۰۱ درصد
  ۱۹۵۳     ۱۰۸۵۱۵     ۰ صفر درصد
  ۱۹۵۴     ۱۱۳۹۵۰     ۰ صفر درصد
  ۱۹۵۵     ۱۰۰۳۴۶     ۰ صفر درصد
  ۱۹۵۶     ۱۱۵۶۷۰     ۰ صفر درصد
  ۱۹۵۷     ۱۲۲۸۸۰     ۰ صفر درصد
  ۱۹۵۸     ۱۳۳۸۴۹     ۰ صفر درصد
  ۱۹۵۹     ۱۳۷۴۲۴     ۰ صفر درصد

  ادامه جدول ۱۲ دهه کمیت تولید علم

  سال تولید علم میزان تولید علم دنیا میزن تولید علم ایران سهم ایران از تولید علم دنیا
  ۱۹۶۰     ۱۵۱۸۶۲     ۰ صفر درصد
  ۱۹۶۱     ۱۷۹۲۶۷     ۰ صفر درصد
  ۱۹۶۲     ۱۸۸۰۹۶     ۰ صفر درصد
  ۱۹۶۳     ۱۹۶۰۷۵     ۰ صفر درصد
  ۱۹۶۴     ۲۲۱۳۰۳     ۰ صفر درصد
  ۱۹۶۵     ۲۸۸۷۶۱     ۰ صفر درصد
  ۱۹۶۶     ۳۲۷۱۹۸     ۴ ۰.۰۰۱ درصد
  ۱۹۶۷     ۳۴۹۳۶۴     ۱۰ ۰.۰۰۳ درصد
  ۱۹۶۸     ۳۶۴۸۹۱     ۵ ۰.۰۰۱ درصد
  ۱۹۶۹     ۳۹۹۴۱۱     ۷ ۰.۰۰۲ درصد
  ۱۹۷۰     ۴۰۵۸۰۰     ۹ ۰.۰۰۲
  رتبه ۶۵ دنیا در کمیت تولید علم در سال ۱۹۷۰
  ۱۹۷۱     ۴۲۰۲۲۶     ۱۳ ۰.۰۰۳ درصد
  ۱۹۷۲     ۴۴۸۷۵۱     ۳۹     ۰.۰۰۹ درصد
  ۱۹۷۳     ۴۵۹۰۸۲     ۲۴۱     ۰.۰۵۲ درصد
  ۱۹۷۴     ۴۹۵۴۴۲     ۲۸۴     ۰.۰۵۷ درصد
  ۱۹۷۵     ۵۶۶۳۷۸     ۳۷۰     ۰.۰۶۵ درصد
  ۱۹۷۶     ۶۰۶۶۸۰     ۴۵۹     ۰.۰۷۶ درصد
  ۱۹۷۷     ۶۸۳۷۷۰     ۵۸۳     ۰.۰۸۵ درصد
  ۱۹۷۸     ۷۰۳۹۵۹     ۶۶۹     ۰.۰۹۵ درصد
  ۱۹۷۹     ۷۲۸۸۹۵     ۴۹۸     ۰.۰۶۸ درصد
  رتبه ۴۴ دنیا در کمیت تولید علم در سال ۱۹۷۹
  سهم ۰.۰۳ درصدی ایران از تولید علم دنیا در سال های ۱۹۰۰-۱۹۷۹
  ۱۹۸۰     ۷۴۹۴۹۴     ۳۴۱     ۰.۰۴۵ درصد
  ۱۹۸۱     ۷۷۵۶۳۰     ۲۶۶     ۰.۰۳۴ درصد
  ۱۹۸۲     ۸۱۰۹۷۹     ۱۶۳     ۰.۰۲۰ درصد
  ۱۹۸۳     ۸۷۵۲۰۳     ۱۵۱     ۰.۰۱۷ درصد
  ۱۹۸۴     ۸۹۳۷۶۳     ۱۴۳     ۰.۰۱۶ درصد
  ۱۹۸۵     ۸۹۳۶۴۶     ۱۳۸     ۰.۰۱۵ درصد
  ۱۹۸۶     ۹۰۹۵۱۴     ۱۸۳     ۰.۰۲۰ درصد
  ۱۹۸۷     ۹۲۲۸۵۴     ۱۶۵     ۰.۰۱۸ درصد
  ۱۹۸۸     ۹۱۷۳۳۶     ۱۶۴     ۰.۰۱۸ درصد
  رتبه ۷۱ دنیا در کمیت تولید علم در سال ۱۹۸۸
  ۱۹۸۹     ۹۲۷۹۸۳     ۱۵۳     ۰.۰۱۶ درصد
  ۱۹۹۰     ۱۰۰۷۱۰۶     ۱۹۱     ۰.۰۱۹ درصد
  ۱۹۹۱     ۱۰۴۶۴۶۴     ۲۳۵     ۰.۰۲۲ درصد
  ۱۹۹۲     ۱۰۶۰۸۰۸     ۲۶۱     ۰.۰۲۵ درصد
  ۱۹۹۳     ۱۱۰۳۲۸۳     ۴۱۶     ۰.۰۳۸ درصد
  ۱۹۹۴     ۱۱۶۱۲۱۴     ۴۸۵     ۰.۰۴۲ درصد
  ۱۹۹۵     ۱۲۱۲۱۸۴     ۶۰۳     ۰.۰۵۰ درصد
  ۱۹۹۶     ۱۲۷۲۱۹۵     ۷۱۹     ۰.۰۵۷ درصد
  ۱۹۹۷     ۱۳۰۳۵۹۰     ۹۸۰     ۰.۰۷۵ درصد
  ۱۹۹۸     ۱۳۱۵۲۳۷     ۱۲۲۶     ۰.۰۹۳ درصد
  رتبه ۵۴ دنیا در کمیت تولید علم در سال ۱۹۹۸
  ۱۹۹۹     ۱۳۰۳۸۰۴     ۱۳۰۴     ۰.۱۰۰ درصد
  ۲۰۰۰     ۱۳۴۸۰۳۳     ۱۷۴۶     ۰.۱۳۰ درصد
  ۲۰۰۱     ۱۳۲۶۹۰۴     ۲۰۹۶     ۰.۱۵۸ درصد
  ۲۰۰۲     ۱۳۷۲۶۹۳     ۲۸۴۸     ۰.۲۰۷ درصد
  ۲۰۰۳     ۱۴۳۸۹۸۷     ۳۹۳۵     ۰.۲۷۳ درصد
  ۲۰۰۴     ۱۵۳۳۲۷۷     ۵۱۶۳     ۰.۳۳۷ درصد
  ۲۰۰۵     ۱۶۵۴۷۲۹     ۶۹۲۴     ۰.۴۱۸ درصد
  ۲۰۰۶     ۱۷۴۲۲۹۱     ۹۲۸۷     ۰.۵۳۳ درصد
  ۲۰۰۷     ۱۸۹۱۲۷۴     ۱۳۵۲۴     ۰.۷۱۵ درصد
  ۲۰۰۸     ۲۰۰۸۷۰۵     ۱۷۵۶۹     ۰.۸۷۵ درصد
  رتبه ۲۳ دنیا در کمیت تولید علم در سال ۲۰۰۸
  ۲۰۰۹     ۲۱۳۴۶۱۵     ۲۰۵۷۹     ۰.۹۶۴ درصد
  ۲۰۱۰     ۲۱۵۹۷۴۳     ۲۳۱۳۸     ۱.۰۷۱ درصد
  ۲۰۱۱     ۲۲۶۶۴۲۵     ۲۹۷۵۳     ۱.۳۱۳ درصد
  ۲۰۱۲     ۲۳۶۸۱۰۶     ۳۰۹۳۱     ۱.۳۰۶ درصد
  ۲۰۱۳     ۲۴۵۴۴۳۰     ۳۱۳۹۵     ۱.۲۷۹ درصد
  ۲۰۱۴     ۲۵۴۶۸۸۹     ۳۳۹۱۹     ۱.۳۳۲ درصد
  ۲۰۱۵     ۲۸۲۷۹۲۸     ۴۰۵۵۲     ۱.۴۳۴ درصد
  ۲۰۱۶     ۲۹۲۱۵۳۶     ۴۷۷۵۳     ۱.۶۳۵ درصد
  ۲۰۱۷     ۲۵۰۸۴۵۷     ۴۷۲۰۲     ۱.۸۸۲
  ۲۰۱۸     ۱۳۵۰۴۵ ۳۲۵۷     ۲.۴۱۲

  سهم ایران از تولید علم دنیا در سال های ۱۹۸۰- ۲۰۱۸ به میزان ۰.۶۷ درصد است. همچنین رتبه ایران در کمیت تولید علم دنیا در سال ۲۰۱۷ شانزدهم و این رتبه در سال ۲۰۱۸ پانزدهم است.

  این آمار بر اساس ۱۲ دهه مدارک علمی تولید شده از پایگاه ISI استخراج شده و تنها تعداد مقالات را در نظر گرفته است.


پیش‌فروش سکه از سوی بانک مرکزی آغاز شد/پیش‌پرداخت؛یک میلیون تومان - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

 • پیش‌فروش سکه از سوی بانک مرکزی آغاز شد/پیش‌پرداخت؛یک میلیون تومان - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

  به گزارش خبرنگار مهر، پیش فروش سکه از سوی بانک مرکزی از دقایقی قبل آغاز شده است که بر اساس آن، پیش پرداخت یک میلیون تومان و زمان تحویل بسته به انتخاب مشتری، شش ماهه و یکساله است.

  مردم برای خرید می‌توانند به یک هزار و ۱۳۱ شعبه بانک ملی ایران در سراسر کشور مراجعه کرده و نسبت به پیش‌فروش سکه اقدام نمایند.

  سکه های تمام بهار آزادی منقش به تصویر حضرت امام خمینی (ره) که توسط بانک مرکزی ضرب شده است، در این طرح به متقاضیان فروخته خواهد شد و تمامی افراد بالای ۱۸ سال می توانند به هر تعداد، سکه پیش خرید کنند.

  سکه ها در دو سررسید شش ماهه و یک ساله به متقاضیان تحویل خواهد شد؛ ضمن اینکه ودیعه دریافتی برای هر قطعه سکه ۱۰ میلیون ریال است و مابه التفاوت قیمت آن در زمان تحویل دریافت خواهد شد. برای سکه های تحویلی در سررسید شش ماهه ۴ درصد و برای سکه های تحویلی در سررسید یک ساله ۹ درصد تخفیف از قیمت روز تحویل در نظر گرفته شده و مالیات بر ارزش افزوده نیز از آنها دریافت نمی شود.

  خریداران، برای تحویل سکه های پیش خرید شده در زمان سررسید فقط می توانند به شعبه ای که عملیات پیش خرید در آن انجام شده مراجعه کنند.


وضعیت جشنواره فجر در اریکه ایرانیان/ سانس فیلم هومن سیدی شلوغ شد - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

 • وضعیت جشنواره فجر در اریکه ایرانیان/ سانس فیلم هومن سیدی شلوغ شد - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

  رضا موسی خانی مدیر سینما اریکه ایرانیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره استقبال مردم از آثار سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر بیان کرد: در این ۲ روز صاحبان آثار، فیلم ها را به موقع به دست ما رسانده اند و استقبال مردم هم به نسبت خوب بوده است برای مثال در سانس های ساعت ۲۰ و ۲۲ همیشه سالن پر از جمعیت است با این وجود ما در این ۲ روز از برگزاری جشنواره ملی فیلم فجر، هنوز سانس فوق العاده نداشته ایم.

  وی با اشاره به فروش گیشه عنوان کرد: بلیت های گیشه ما در ساعت ۱۵ و ۱۷ فروش کمی دارند برای مثال روز گذشته ۱۲ بهمن ما در ساعت ۱۵ هیچ بلیتی در گیشه به فروش نرسید در ساعت ۱۷ تنها ۱۷ بلیت و در ساعت ۲۰ تنها ۳۶ بلیت فروختیم.

  موسی خانی در پایان اظهار کرد: به طور کلی استقبال مردم در این دو روز متوسط رو به بالا بوده است برای مثال شب گذشته از فیلم سینمایی «مغزهای کوچک زنگ زده» به کارگردانی هومن سیدی استقبال بسیار خوبی شد به طوری که سالن پر شد و ما حتی بلیت های خام را هم فروختیم به این معنی که مردم حتی در راهرو هم برای تماشای این فیلم نشسته بودند.


رادیو انقلاب آغاز به کار کرد/ جریان سازی در مسیر اهداف انقلاب - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

 • رادیو انقلاب آغاز به کار کرد/ جریان سازی در مسیر اهداف انقلاب - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

  به گزارش خبرنگار مهر، رادیو انقلاب امروز ۱۱ بهمن با حضور حجت الاسلام سیدرمضان موسوی مقدم قایم مقام رسانه ملی، حمید شاه آبادی معاون صدا و  جمعی از مدیران رادیو در استودیو شماره ۲۹ رادیو راه اندازی شد.

  علیرضا حبیبی مدیر رادیو انقلاب در ابتدای این مراسم گفت: در طلیعه بهار انقلاب با حسن نظر حمید شاه آبادی معاون صدا «رادیو انقلاب» برای سومین سال در راستای رسالت خود امروز چهارشنبه ۱۱ بهمن به صورت زنده آغاز به کار کرد.

  وی ادامه داد: رویکرد رادیو انقلاب تعیین هویت و ماهیت انقلاب و تبیین کارنامه ۴۰ ساله و ظرفیت سازی، کیفیت سازی و جریان سازی با موضوع انقلاب است. همچنین هم افزایی شبکه های رادیو در راستای تولید برنامه ها از جمله این ماموریت هاست و با همکاری برنامه سازان انجام می شود.

  حبیبی اظهار کرد: تولید و پخش برنامه براساس ماموریت رادیو انقلاب در سرفصل های علمی، اجتماعی، سیاست، فرهنگی خواهد بود. مضامین ارزشمند انقلاب اسلامی در این شبکه در دستور کار قرار می گیرد و در این راستا باید برنامه تعبیه و کارگروه تشکیل داده شود.

  این مدیر رادیویی با تاکید بر ایجاد جریان سازی در رادیو انقلاب یادآور شد: این جریان سازی ها کار ساده ای نیست و نیازمند اتحاد در همکاری رسانه ای است. مناسک ملی و اسلامی بستر مناسبی برای جریان سازی هستند و انقلاب مملو از پیام ها و صحنه های نوستالژیک است که می تواند در دل یک موج رسانه ای تدارک دیده شود.

  حمید شاه‌آبادی معاون صدا نیز در این مراسم گفت: اگر بخواهیم به بزرگترین ویژگی انقلاب و سرمایه جمهوری اسلامی اشاره کنیم قطعا عنصری بالاتر از نعمت ولایت نیست.

  وی ادامه داد: اندیشه ولایت‌ فقیه دستاورد بزرگی بود که انقلاب به ما هدیه داد و ما امروز در سالروز شهادت حضرت فاطمه(س) اولین شهیده مظلوم ولایت، رادیو انقلاب را راه‌اندازی می‌کنیم تا شاید این رادیو بتواند بخشی از تکلیف خود را در برابر آنچه که بر این کشور رفته و ظلمی که دشمنان بر انقلاب کردند، ادا کند.

  شاه‌آبادی تصریح کرد: معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، تکلیفی جدی برای تدوین اهداف انقلاب دارد و بر خود می‌داند که در آستانه ۴۰سالگی انقلاب، برای نسل سوم حرف‌های نو بزند و حتی شاید لازم است زبان ما برای ارتباط‌گیری با نسل جوان تا حدی اصلاح شود.

  معاون صدای رسانه ملی با تأکید بر نعمت ولایت یادآور شد: خوب است برنامه‌سازان در این زمینه کار کنند که چه بحران‌هایی بر جمهوری اسلامی گذشت و اگر از نعمت ولایت برخوردار نبودیم، کشور دچار چه خسران‌هایی می‌شد. نعمت‌ ولایت‌ فقیه توانسته کشور را به درستی رهبری و مدیریت کند و ما باید به چنین مباحثی در رادیو انقلاب بپردازیم و همچنین باید بتوانیم در معاونت صدای جمهوری اسلامی، برنامه‌هایی را تولید کنیم که افتخارات و دستاوردهای این چهار دهه را تبیین کنند.

  وی با اشاره به رویکرد رادیو انقلاب بیان کرد: اگرچه بازه زمانی فعالیت رادیو انقلاب چند روز است اما این رادیو باید یک افق یک ساله برای خود ببیند چراکه ما یک ماموریت یک ساله در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب بر عهده داریم.

  شاه‌آبادی با اشاره به تولیدات دشمنان انقلاب در عرصه رسانه‌ای اظهار کرد: دشمن آنتن‌های خود را بر کشور ما سرازیر می‌کند و با ساخت برنامه‌های مختلف به گونه‌ای حرف می‌زند که گویی مردم دیگر کاری با انقلاب ندارند و اتفاقا متوجه نیستند که مردم اگر هر نقد و یا ضعفی هم ببینند، باز هم با چنگ و دندان خواهان انقلاب هستند.رادیو انقلاب باید به صورت متمرکز، عناصر کارآمد، توانمند، علاقه‌مند و دارای بینش را به کار بگیرد که به دور از شعارزدگی، برنامه‌سازی کنند

  معاون صدای رسانه ملی با تأکید بر اینکه رادیو باید به همه مسایل انقلاب بپردازد، گفت: رادیو وظیفه دارد به ضعف‌ها و چالش‌های این سال‌ها بپردازد و واقعیت انقلاب را به درستی تحلیل و بررسی کند. رادیو انقلاب باید به صورت متمرکز، عناصر کارآمد، توانمند، علاقه‌مند و دارای بینش را به کار بگیرد که به دور از شعارزدگی، برنامه‌سازی کنند.

  شاه‌آبادی بیان کرد: ستاد بزرگداشت چهلمین سال انقلاب که هفته گذشته در معاونت صدا تشکیل شد، رویکرد ساخت برنامه‌های متناسب با انقلاب را رصد می‌کند. ما در دهه فجر سال آینده باید شاهد کارنامه‌ای از همه شبکه‌ها به خصوص رادیو انقلاب باشیم و باید بتوانیم با فضای امروز با مخاطبانمان صحبت کنیم.

  در ادامه این مراسم سید رمضان موسوی‌مقدم قائم مقام رسانه ملی در سخنانی گفت: ایام دهه فجر فرصت مناسبی برای بیان بسیاری از حقایق تاریخی است. ما این اقدام معاونت صدا را در راه‌اندازی رادیو انقلاب شایسته می‌دانیم چراکه رادیو در پیشرفت انقلاب و بعد از آن، در تشریح دستاوردهای انقلاب نقش پررنگی داشت.

  وی اضافه کرد: وقتی مجموعه‌ای روی موضوعی متمرکز شود، اثر بخشی آن اقدام نیز بیشتر می‌شود و اینکه ما در یک بازه زمانی خاص در شبکه‌ای مثل رادیو انقلاب به یک موضوع بپردازیم از نظر رسانه‌ای کاری ارزشمند است.

  موسوی‌مقدم پیروزی انقلاب اسلامی را با بعضی از انقلاب‌های بزرگ جهان مقایسه و عنوان کرد: پیروزی انقلاب یک اتفاق بسیار بزرگ در قرن بیستم بود که از نظر دینی، اعتقادی و ملی، مباحث فراوانی در آن وجود دارد و هنوز بسیاری از آنها تبیین نشده است و باید بتوان در آستانه چهلمین سال انقلاب به بسیاری از این سوالات پاسخ داد.

  قائم مقام رسانه ملی ادامه داد: مقایسه انقلاب اسلامی با انقلاب‌های بزرگ فرانسه، روسیه و یا الجزایر از طرفی نزدیک است چرا که همه این انقلاب ها تحولات بزرگی را ایجاد کرده‌اند اما از طرفی ممکن است این مقایسه قیاس مع‌الفارغ باشد چون انقلاب ایران وجوهی دارد که در آن انقلاب‌ها دیده نمی‌شود و شاید هم به همین دلیل است که آن انقلاب‌ها به اعوجاج و انحراف رسیده‌اند.

  وی با اشاره به شرایط انقلاب ایران تصریح کرد: رادیو انقلاب باید به این بپردازد که ایران در شرایطی که جهان به شرق و غرب تقسیم شده بود و همه مردم فقط از ۲ مکتب پیروی می‌کردند «انقلاب نه شرقی و نه غربی» را به وجود آورد.

  موسوی‌مقدم در پایان سخنانش اظهار کرد: رادیو انقلاب مسئولیت بسیار سنگینی دارد و بسیاری از ناگفته‌ها وجود دارد که باید توسط این شبکه رادیویی تشریح شود.


 • برچسب ها: هنر،  

جنجال دستمزد نجومی محسن چاووشی

دوشنبه 9 بهمن 1396 06:21 ق.ظ

جنجال دستمزد نجومی محسن چاووشی

 • جنجال دستمزد نجومی محسن چاووشی

  صبح امروز یکی از رسانه‌های سینمایی اعلام کرد که محسن چاوشی برای تیتراژ سریال «سایه بان» مبلغ 250 میلیون تومان دریافت کرده است.

  به گزارش ایران، صبح امروز یکی از رسانه‌های سینمایی اعلام کرد که محسن چاوشی برای تیتراژ سریال «سایه بان» مبلغ 250 میلیون تومان دریافت کرده است. این خبر به سرعت در بسیاری از رسانه‌ها منتشر شد.

  جنجال دستمزد نجومی محسن چاووشی

  نوید محمودی، تهیه کننده «سایه بان» در واکنش به خبر امروز یکی از رسانه‌های سینمایی در مورد دریافت مبلغ 250 میلیون تومانی توسط محسن چاوشی برای خواندن تیتراژ سریال «سایه بان» به آی سینما گفت: «من ابتدا می‌خواستم درباره این خبر سکوت کنم چون سکوت سرشار از ناگفته‌ها است، اما حالا می گویم که این گونه اخبار از یک فضای بیمار بیرون می‌آید، نه این‌که کسی بخواهد در مورد واقعیت‌ها اطلاع رسانی کند.»

  او در ادامه گفت: «به نظرم هر عقل سلیمی می‌فهمد که تلویزیون برای خواندن یک تیتراژ 250 میلیون تومان به یک خواننده نمی‌دهد و کاملا مشخص است که هم ما به عنوان تهیه کننده و هم رسانه ملی، اصلا از این پول‌ها نداریم! من نمی‌خواهم بیش از این در مورد یک خبر غیر منطقی صحبت کنم، زیرا از این خبر اشتباه است و تنها می‌توانم آن را از اساس تکذیب ‌کنم.»


تصادف زنجیره‌ای در اتوبان کرج +فیلم

یکشنبه 8 بهمن 1396 06:27 ق.ظ

  به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، با ورود سامانه سرد و بارشی از دو روز گذشته به استان گیلان آسمان این استان شمالی در مناطق کوهستانی و جلگه ای شاهد بارش برف و باران و کاهش محسوس دمای هوا است.

   براساس پیش بینی های اداره کل هواشناسی استان گیلان با تشدید این سامانه بارشی از غروب امروز (شنبه)مناطق جلگه ای استان نیز شاهد بارش برف هستند.

  بارش برف در اکثر مناطق کوهستانی که از دو روز گذشته آغاز شده در حال حاضر نیز ادامه داشته که ارتفاع برف در برخی از مناطق  به ۵۰ سانتی متر نیز می رسد این موضوع  سبب شده که پلیس راه استان گیلان از تردد خودروهای فاقد زنجیر چرخ ممانعت به عمل آورد.


دوپینگ خونی، خطرناک‌ترین روش تقویت ورزشکاران

 • دوپینگ خونی، خطرناک‌ترین روش تقویت ورزشکاران

  دوپینگ یک روش غیراخلاقی، غیر اصولی و غیرقانونی برای افزایش توان جسمانی در ورزشکاران است که به شیوه‌های گوناگون انجام می‌شود. یکی از خطرناک‌ترین این روش‌ها معروف به دوپینگ خونی است.

  به گزارش ایسنا، دوپینگ خونی، افزایش مصنوعی تعداد گلبول‌های قرمز در جریان خون به منظور افزایش کارایی بدن ورزشکار است. با توجه به اینکه گلبول‌های قرمز خون  اکسیژن را از ریه‌ها به ماهیچه‌ها منتقل می‌کنند بنابراین افزایش این سلول‌های اکسیژن‌رسان موجب افزایش حجم هوای جذبی در ریه‌ها شده و به دنبال آن توان عضلانی و  استقامت ورزشکار نیز افزایش می‌یابد.

  تاکنون سه روش برای افزایش مصنوعی توان اکسیژن‌رسانی خون  شناخته شده است. این سه روش تزریق اریتروپویتین EPO، تزریق حامل‌های اکسیژن مصنوعی و در نهایت انتقال خون هستند.

  اریتروپویتین یک فاکتور رشد گلیکوپروتئینی است که از کلیه‌ها ترشح شده و به تولید بیشتر گلبول‌های قرمز خون کمک می‌کند. این ماده یک سیتوکین است که نوعی عامل خونساز است.

  اریتروپویتین انسانیEPO یک هورمون گلیکوپروتئینی است که بیشتر توسط کلیه‌ها و کبد ترشح شده و عامل موثر در تولید و ترشح طبیعی این محرک با کاهش سطح گلبول‌های قرمز خون و اکسیژن رسانی به بافتها تحریک می‌شود. تولید و ترشح EPO در بدن در شرایط پاتولوژیک مثل آسیب پارانشیم کلیه وکم خونی کاهش می‌یابد.

  اگرچه اریتروپویتین از نظر درمانی یک داروی مناسب برای کم‌خونی و بیماری‌های کلیوی محسوب می‌شود، اما ورزشکارانی که از این دارو بدون توجه به در صحیح و در دفعات کنترل نشده استفاده می کنند در معرض عوارض جانبی خطرناکی همچون بیماری‌های قلبی، سکته و در نهایت بیماری‌های خود ایمنی قرار می‌گیرند. شایان ذکر است که عامل اصلی تمام این مشکلات افزایش غلظت و تراکم بیش از حد سلول‌های قرمز در خون است.

  دومین روش شناخته شده برای افزایش توان اکسیژن‌رسانی خون، تزریق مواد انتقال‌دهنده از  جمله عامل انتقال اکسیژن هموگلوبین (HBOCs)  یا پر فلوئوروکربن (PFCs) است. این دو عامل مواد شیمیایی خارجی هستند که پس از تزریق توان اکسیژن‌رسانی خون را افزایش می‌دهند.

  عوارض جانبی مصرف این دو ماده شیمیایی شامل افزایش خطر بیماری‌های قلبی- عروقی و افزایش احتمال سکته، آنفارکتوس قلب و آمبولیسم است. خوشبختانه این مواد با یک آزمایش خون ساده که در سال ۲۰۰۴ ابداع شد قابل شناسایی هستند.

  سومین روش شناخته شده برای افزایش توان اکسیژن خون، روش خطرناک و غیر متعارف انتقال خون است. در این روش فرآیند انتقال خون به دو صورت اتولوگ و همولوگ انجام می شود. پس از تزریق خون مازاد توده گلبول‌های قرمز خون به صورت ناگهانی افزایش یافته و موجب افزایش توان هوازی و آمادگی جسمانی هوازی می‌شود. با توجه به اینکه دوپینگ خونی مقاومت را افزایش می‌دهد، استفاده از آن در ورزش‌های استقامتی  مثل اسکی، دوی ماراتن و دوچرخه‌سواری بیشتر کاربرد دارد.

  در روش اتولوگ خون هر ورزشکار پس از برداشت منجمد یا سرد شده و در زمان مورد نیاز به بدن تزریق می‌شود و در روش هومولوگ خون فرد دیگری را با گروه خونی یکسان به ورزشکار تزریق می‌کنند. البته در بیشتر موارد در یک فرآیند مکمل خون در سانتریفیوژ تفکیک شده و در نهایت با جداسازی  پلاسما تنها گلبول‌های قرمز دوباره به ورزشکار تزریق می‌شوند.

  در این روش خطرناک معمولا قبل از گرفتن خون کمی EPO به فرد تزریق می‌شود تا میزان گلبول خون بالا رفته و سپس خون سرشار از سلول‌های قرمز از ورزشکار گرفته می‌شود.

  یکی از مشکلات اساسی و خطرساز این روش شرایط نگهداری خون است. از آنجایی‌که زمان نگه داری خون کوتاه است بنابرین خون باید به صورت استرلیزه گرفته شود و در دمای ۴+ تا ۴- درجه نگهداری ‌شود تا گلبول‌های خون منجمد شده و هرگز از حالت انجماد خارج نشوند زیرا در معرض خطر عفونت قرار می‌گیرند.

  در روش مرسوم‌تر قبل از انتقال خون و چند روز قبل از مسابقات، ورزشکار به ارتفاع بلندتری رفته تا با افزایش ارتفاع  و کاهش فشار اکسیژن، در  خون شریانی ماده ای به نام اریتروپویتین ترشح شود.

   این ماده  همان هورمون  EPO است که در فرد بالغ عمدتا توسط کلیه ها تولید و ترشح می‌شود. با ترشح طبیعی این ماده در ارتفاعات توانایی اکسیژن‌رسانی خون افزایش یافته تا بافت‌های بدن آسیب نبینند. در شرایطی که حجم گلبول‌های قرمز افزایش یافته است، فرایند خون‌گیری آغاز شده و در نهایت خون دریافتی غلیظ و منجمد شده و قبل از مسابقه دوباره به بدن ورزشکار تزریق می شود. با این روش معمولا ظرفیت اکسیژن‌رسانی خون تا ۲۰ درصد افزایش یافته و ورزشکار  دیرتر خسته می‌شود. بنابراین دوپینگ خونی ذخیره اکسیژن بدن را افزایش داده و در نتیجه عملکرد دوندگان و دوچرخه‌سواران را در  مسافت‌های طولانی ارتقاء می‌دهد.

  طبق مطالعات انجام شده با سه هفته اقامت و تمرینات ورزشی در ارتفاعات بلند می‌توان اثری همانند دوپینگ خونی ایجاد کرد. این روش دوپینگ بیشتر در رشته‌های ورزشی دوومیدانی به خصوص دوهای استقامت، دوچرخه‌سواری و ورزش‌های آبی مورد استفاده قرار می‌گیرد، زیرا در این رشته‌ها بیش ازرشته‌های ورزشی دیگر اکسیژن‌گیری خون اهمیت دارد.

  قدمت  این روش دوپینگ به چند دهه قبل باز می‌گردد و امروزه یکی از کم‌کاربردترین روش‌ها برای افزایش توان جسمانی است. شیوه تشخیص دوپینگ انتقال خون با روش هومولوگ اولین‌بار در سال ۲۰۰۴ و در جریان بازی‌های المپیک تابستانی آتن ارائه شد.

  از جمله عوارض شناخته شده در دوپینگ خونی به روش انتقال خون افزایش احتمال ابتلا به چند  مشکل حاد است. به عنوان مثال ممکن است خون فرد اهدا کننده مبتلا به ویروس یا سایر میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا باشد که در پی فرایند انتقال به راحتی به بدن میزبان منتقل می‌شوند. تزریق خون خود ورزشکار در صورتی که شرایط نگهداری مناسب از خون به درستی انجام نشود ممکن است مشکلات حادی را برای ورزشکار ایجاد کند.

  نتایج یک بررسی توسط فدراسیون دوچرخه‌سواری اروپا  نشان داد که حداقل ۲۰ درصد از دوچرخه‌سواران حرفه‌ای به علت عوارض ناشی از دوپینگ خونی در ۲۵ سال گذشته جان باخته‌اند. در این بررسی مشخص شد بیشترین عوامل خطرساز موجود در دوپینگ خونی به روش انتقال خون احتمال ابتلا به ایدز ، هپاتیتB  و C  است.

  انتهای پیام


تاکنون ۱۷ درصد بودجه شبکه ملی اطلاعات پرداخت شده است

 • تاکنون ۱۷ درصد بودجه شبکه ملی اطلاعات پرداخت شده است

  رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه ۶۴.۵ درصد مالیات کشور از صنعت و تولید است، گفت: در مورد شبکه ملی اطلاعات تاکنون ۱۷ درصد بودجه آن پرداخت شده است.

  به گزارش ایسنا، عزیز اکبریان طی سخنانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امروز صنعت و تولید کشور با توجه واردات و قاچاق کالا به صورت غیرقانونی و عدم ثبات نرخ ارز در مظلومیت قرار  گرفته است.

  وی تصریح کرد: کره‌جنوبی که کشور صنعتی است فقط ۱۵ درصد مالیاتش از صنعت و تولید می‌باشد، اما در کشوری مانند ما که عدم ثبات ارز و رکود را داریم و تحریم‌ها هم وجود دارد، ۶۴.۵ درصد از مالیاتمان را از صنعت و تولید دریافت می‌کنیم.

  اکبریان افزود: براساس قانون هدفمندی باید ۳۰ درصد قانون درآمد به صنعت و تولید اختصاص یابد. در جداول بودجه ۱۰۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده و تخصیص بودجه در ۹ ماهه اول ۲۱ میلیارد و ۸۵۰ هزار بوده، یعنی از ۱۰۰۰ میلیارد تنها ۲۱ میلیارد به صنعت کمک شده است.

  رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: سازمان زمین‌شناسی ۵ میلیارد بودجه داشته که تنها ۲۰ درصد پرداخت شده است. مجبور شدند دو  هلیکوپتر را اجاره دهند تا خود را اداره کنند.

  وی افزود: در بحث معدن هم که باید جایگزین شوند، شناسایی و مطالعه معادن باید در دستور کار قرار گیرد. براساس بودجه پیش‌بینی شده، ۹۲۶ میلیون تومان بوده که باید صددرصد آن پرداخت می‌شده که ۴۲۱ میلیارد تومان تخصیص داده شده و ۳۲۶ میلیارد تومان پرداخت شده، یعنی فقط ۴۵ درصد تحقق یافته است.

  اکبریان با بیان اینکه ۹۶۶ شهرک صنعتی در کشور داریم، گفت: سال گذشته ۱۳۶ میلیارد برای این شهرک‌ها در نظر گرفته شد که به ۹۸ میلیارد کاهش پیدا کرد. ضمن اینکه بودجه تملک دارایی استانی و شهرستانی را صفر کردیم.

  رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس ماده ۸۱ قانون رفع موانع و ماده ۵۴ احکام دائمی، بایستی سازمان برنامه و وزارتخانه‌ها نسبت به انتقال گاز، آب و تامین برق شهرک‌های صنعتی اقدام کنند. در حالی که سازمان برنامه بودجه‌ای را تخصیص نمی‌دهد.

  اکبریان اظهار کرد: وزارت ارتباطات برای زیرساخت‌های خود نیاز به اعتباراتی دارد که ۵۱۰۰ میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی شده بود و تنها ۱۱۰۰ میلیارد پرداخت شده است.

  رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی  ادامه داد: در مورد شبکه ملی اطلاعات هم امسال تا به حال ۱۷ درصد بودجه‌اش پرداخت شده است، با اینکه این همه برای آن تاکید شده است.

  اکبریان همچنین بیان کرد: در بحث اعتبارات خوراک پتروشیمی‌ها که مهم‌ترین مساله کشور بعد از نفت است و ما سواحل طولانی در کشور داریم، در قانون برنامه کشور توصیه شده دو برابر ظرفیت تولید، پتروشیمی را افزایش دهیم اما تاکنون چه اقدامی در این زمینه کرده‌ایم؟

  انتهای پیام


ترکیب سیاه و سفید در دکوراسیون داخلی منزل -

 • ترکیب سیاه و سفید در دکوراسیون داخلی منزل -

  اگر قصد داشته باشید بعدا کمی رنگ در بخش های داخلی خانه استفاده کنید، زمینه­ای عالی برای این کار فراهم شده چرا که با این طراحی رنگ، هر تغییری دقیقا

  دلخواه شما می شود. رنگ محوی از آبی ملایم را امتحان و یا اسباب خانه را از رنگ سرخ سیر انتخاب کنید.

  همه چیز سیاه و سفید است، از مبلمان تا قاب عکس و وسایل دکوری چیده شده در ویترین.


جزئیات رقابت فرهاد حسن‌زاده برای دریافت جایزه اندرسن - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

 • جزئیات رقابت فرهاد حسن‌زاده برای دریافت جایزه اندرسن - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

  به گزارش خبرنگار مهر، دفتر بین‌المللی کتاب کودک و نوجوان«IBBY» شب گذشته با انتشار فهرست اسامی نامزدهای دریافت جایزه هانس کریستین اندرسن، نام فرهاد حسن‌زاده نویسنده ایرانی را نیز برای رقابت به منظور دریافت این جایزه در این فهرست قرار داد.

  بر این اساس حسن‌زاده در فروردین ماه سال جاری برای دریافت این جایزه بین‌المللی در حوزه تالیف و تصویرگری کتاب کودک باید با ماری آدو مورایل از فرانسه، اکیو کادونو از ژاپن، جوی کاولی از نیوزلند و اولف استارک از سوئد رقابت کند.

  این دفتر همچنین نامزدهای دریافت جایزه تصویرگری خود در سال ۲۰۱۸ را نیز به این شرح اعلام کرد: پابلو برناسکونی از آرژانتین، لیندا ولفسگروبر از اتریش، ژیونگ لیانک از چین، ایونا چملوسکا از لهستان، ایگورکولینیکوف از روسیه و آلبرتین از سوئیس.

  رئیس هیئت داوران این دوره از این مراسم از کشور کانادا انتخاب شده است و داورانی از روسیه، ژاپن، اسپانیا، اسلونی، یونان، لبنان، ونزوئلا، مصر، آرژانتین و آمریکا به انتخاب برگزیدگان خواهند پرداخت.

  بنا بر اعلام هیات داوران زیبایی شناسی، ادبیات نوشتاری، نوآوری، طراوات، توانایی متن و تصویر در دیدن دیدگاه کودک و کنجکاوی‌ها و نیز ارتباط مستمر اثر با مخاطب از مهمترین معیارهای انتخاب برگزیدگان خواهد بود

  بر اساس اعلام IBBY برگزیدگان این دوره در مراسمی در ۲۶ مارچ سال جاری میلادی(ششم فروردین سال ۱۳۹۷) و در نمایشگاه کتاب بولونیا معرفی و دیپلم و مدال برگزیدگان نیز در کنگره IBBY در ۳۱ آگوست ۲۰۱۸ (نهم شهریور) ماه در آتن به برگزیدگان اهدا خواهد شد.
آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic